JO WhatsApp Contact Button

گیاهان فضای آزاد

گل ماهور Verbascum

گل ماهور Verbascum

خانواده: Scrophulariaceae

نام انگلیسی: Mullein

گیاهی دو ساله یا چند ساله است که تا دمایC°)-34 °(-30F  مقاوم می باشد در بالای دسته برگ های نزدیک به هم آن، گل های تقریباً پهن و گرد و نستباً بزرگ به پهنای ۲ سانتیمتر به وجود می آیند. بعضی از آنها سنبله های تکی و برخی دیگر سنبله های چند تایی دارند. انواع دو ساله در سال اول ، شاخ و برگهای خود را تشکیل می دهند و در تابستان سال بعد دارای سنبله های گلدار شده و به مقدار زیادی دانه داده و بعد از بین می روند.

این گیاه دارای گونه های متفاوتی به بلندی ۱۵۰-6۰ سانتیمتر بوده و گل هایی به رنگ سفید یا زرد دارند. واریته های چند ساله و انواع هیبریدی نیز از این گیاه موجود می باشد. آنها تا ارتفاع ۱۵۰- ۹۰ سانتیمتر رشد می کنند و گل های سفید ، زرد، صورتی، بنفش تا قرمز دارند.

تمام گل های ماهور مقاوم بوده و به آسانی می رویند. به خاکی با زهکشی کامل اما نه چندان غنی و اندکی آب نیاز دارند. گل آذین های پژمرده آنها را بچینید تا مانع تشکیل دانه در آنها شوید. بسیاری از ماهورها تا حدود زیادی خودرو هستند و کندن و جابجا کردن گیاهان جوان ریشه دار شده آنها تا حدودی مشکل است.