JO WhatsApp Contact Button

گیاهان فضای آزاد

گل معبر (گل کره ای) : Trollius

گل معبر (گل کره ای) : Trollius

خانواده: Ranunculaceae

نام انگلیسی: Glogbeflower

گیاه چند سالهای است که تا دمای C°)-35 °(-35F  مقاوم می باشد؛ برای مناطق بیابانی و آب و هوای خشک مناسب نیست.

این گیاهان دارای شکوفه های براق و زیبا و خوش حالتی هستند. از میان دسته برگهای کرفس مانند آن که دارای بریدگی هستند، ساقه هایی به ارتفاع ۹۰-6۰ سانتیمتر بالا می آیند که به گل های استکانی شکل زرد تا نارنجی منتهی می شوند. بسته به نوع واریته، فصل گلدهی آنها از اواخر بهار تا اواخر تابستان است. اگر گل های پژمرده شده آن را بچینید فصل گلدهی آنها طولانی می شود.

رطوبت ، کلید موفقیت رشد این گیاهان است. به خاکی با زهکشی کامل و غنی شده با مواد آلی فراوان نیاز دارند و آنها را به طور منظم آبیاری نمایید. این گیاهان در کنار بر استخرها با در امتداد نهرهایی که خاک آنها زیاد خیس و گل نباشد رشد خواهند گرد

نور ملایم تا اندکی سایه را ترجیح می دهند . زمانی که از قدرت و شادابی کپه های آن ها کاسته شد و مرکز آن ها خالی و بی شاخ و برگ شد، آن ها را باید به موقع از خاک بیرون آورده تقسیم نمود و گیاهان تقسیم شده جوان را دوباره کاشت، اواخر تابستان اوایل پاییز بهترین زمان این کار است.