JO WhatsApp Contact Button

گیاهان فضای آزاد

تریلیوم: Trillium

تریلیوم: Trillium

خانواده: Liliaceae

نام انگلیسی: Wake robin

گیاهی چند ساله با مقاومت های متفاوت نسبت به دما است. تریلیوم ها از جمله گیاهان بومی مناطق جنگلی و پیام آوران بهار می باشند. در حقیقت به این دلیل به این اسم نامیده می شوند که برخی از قسمت های این گیاه ۳ تایی هستند. از جمله ۳ بر گ پهن بیضی شکل بزرگ در بالای ساقه های نستباً کوتاه آن قرار گرفته اند و یک شکوفه سه گلبرگی درست در بالای برگ ها می روید. این گیاهان دارای دسته برگهای زیبایی می باشند؛ گل های برخی از گونه ها، تقریباً زیبا و جذاب هستند و به رنگ های سفید، زرد، سبز صورتی و بنفش می باشند و همگی به مقداری سرمای زمستانی نیاز دارند. این گیاهان را در مکانی سایه روشن تا سایه و در خاک خوب سنگینی که با مواد آلی غنی شده است بکارید. در موقع کاشت باید دقت کنید که ریزوم های گوشتی و آبدار آنها در عمق ۵ سانتیمتری زیر خاک قرار گرفته باشند. به این گیاهان به طور منظم آب دهید؛ هرگز نگذارید که ریزوم های آنها خشک شوند. تریلیوم ها به آرامی زیاد شده و به کپه های زیبای انبوهی تبدیل می شوند؛ آنها به کندن یا تقسیم شدن نیاز ندارند.